MUDr. Světlana Vlasáková

  • Praktický zubní lékař
  • lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2008)
  • zkušenosti a praxe na dvou pražských klinikách
  • semináře a odborná školení v ČR a zahraničí
  • odborné stáže se zaměřením na pedostomatologii (péče o dětské pacienty)
  • jazyk: anglický