MUDr. Jan Havlíček

  • Implantolog, parodontolog, stomatochirurg
  • lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2003)
  • International Team for Implantology, Česká parodontologická společnost
  • semináře a odborná školení v ČR a zahraničí
  • jazyk: anglický, německý